G

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Buña bar: qullan, qıdır

G g - Zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ sekizinci, Latin elifbesiniñ yedinci arfidir.