G

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Jump to navigation Jump to search

G g - Zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ sekizinci, Latin elifbesiniñ yedinci arfidir.

G g