G

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

G g - Zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ sekizinci, Latin elifbesiniñ yedinci arfidir.

G g