Ş

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Ş ş – zemaneviy qırımtatar latin elifbesiniñ 25. arfidir. Bazı vaqıt Ș arfinen qarıştırıla faqat ses farqları yoqtır, ekiside /ʃ/ sesi bere.

Ş ş