D

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Buña bar: qullan, qıdır

D d - zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ beşinci, Latin elifbesiniñ dörtünci arfidir.