E

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Buña bar: qullan, qıdır

E e - Zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ altıncı, Latin elifbesiniñ beşinci arfidir.