F

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Jump to navigation Jump to search

F f - Zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ yedinci, Latin elifbesiniñ altıncı arfidir.