F

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Buña bar: qullan, qıdır

F f - Zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ yedinci, Latin elifbesiniñ altıncı arfidir.