Jump to content

B

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

B b - Latin elifbesiniñ ve zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ ekinci arfidir. Qırımtatar imlâsında dudaq-dudaq yañğıravuq bir tutuq sesine uya.

B b