C

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Buña bar: qullan, qıdır

C c - Latin elifbesiniñ ve zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ üçünci arfidir.