Jump to content

Latin elifbesi

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Latin elifbesi - künümizde dünyada eñ ziyade darqatılğan elifbedir, Romans, German ve daa pek çoq diger til ailelerine ait tillerde qullanıla. Zemaneviy latin elifbesi 26 ariften ibaret.

Arif Arifniñ latin adı   Arif Arifniñ latin adı
A a а N n en
B b be O o о
C c tse P p pe
D d de Q q ku
E e e R r er
F f ef S s es
G g ge T t te
H h ha U u u
I i i V v ve
J j yot W w dubl ve
K k ka X x iks
L l el Y y ipsilon
M m em Z z zet


Latin elifbesi
Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll  Mm  Nn  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz 
Ââ  Çç  Ğğ  ı  İ  Ññ  Öö  Şş  Üü