Televizion

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Televizion, daa telekorüv ( ğarbiy avropalı tillerien qadimiy yunanca τῆλε - uzaq  ve latince vīsiō- körüv sözlerinden alınğan) - aqiqiy vaqıtta sesli ozğaruvnen areket etken resimlerniñ telsiz yayınlavınen bağlı tarzfenliklerniñ ve ameliy faaliyetniñ bütün ceetlerini kirsetken umumiy ıstıla.

Telekorüv, uzlaşuv, kütleviy haber vastalarnıñ şiddetli vatası ola. Bunen beraber, daa tar manasında telekorüv degende tehnika ve uyğun tehnikiy ilimniñ saası, dep belleyler.

Telekorüv degende daa auidovizual programmalarnı işlep çıqaruvnı ve yayınlavını ya da satın alınğan audiovizual programmalarnı ve olarnı yayınlavnı ve tarqatıluvnı tehnikiy usullarına baqmadan olarnıñ tarqaluvını tekmillev dep sayalar.

Telekorüv, qaba deñev şeklinde daa 1920 senelerniñ soñunda mümkün olğan. Ekinci cian cenkinden soñ qara-beyaz telekorüv yayınlavınıñ mükemmelleştirilgen şekli AQŞ’da, soñra ise dünyanıñ başqa memleketlerinde rağbet qazanğan. '60 seneleriniñ ortasında inkişaflı memleketlerde renkli yayınlav keniş sürette darqalğan. Betamax ve VHS kasetler, lazer diskleri, fleş toplağıçlar ve resimlerniñ yazuv ve kösterüviniñ diger kompakt usullarnıñ işlep çıqaruvı ile televizorlarnı tek teleyayınnı qabul etmek içün degil, yazılğan malümatnı seyir etmek içün de qullanmağa başladılar. İnternetniñ işlep çıqarılması ile İnternen telekorüvi, peyda olıp inkişaf ete.

Televizor Braun HF 1, Almaniya, 1958