Vikipediya:Istıla luğatı

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Українська Русский Къырымтатарджа Qırımtatarca Türkçe
мережа сеть агъ
сторінка страница саифе saife sayfa
посилання ссылка багъланты bağlantı bağlantı
кнопка кнопка дёгме dögme düğme
натиснути (на кнопку), клікнути (мишею) нажать (на кнопку), щёлкнуть (мышкой) басмакъ basmaq tıklamak
зробити подвійний клік сделать двойной щелчок чифт басмакъ çift basmaq çift tıklamak
виділити выделить сайламакъ saylamaq seçmek
інформація, дані информация, данные малюмат malümat bilgiler, veri
база даних база данных малюмат базасы malümat bazası veri tabanı
акаунт, обліковий запис аккаунт, учётная запись эсап esap hesap
створити акаунт создать аккаунт эсап ачмакъ esap açmaq hesap açmak
користувач пользователь къулланыджы qullanıcı kullanıcı
учасник, член участник, член аза aza üye
адміністратор администратор идареджи idareci yönetici
вхід вход кириш kiriş giriş
вихід выход чыкъыш çıqış çıkış
сеанс, сесія (робота з програмою, сайтом) сеанс, сессия (работы с программой, сайтом) отурым oturım oturum
ввійти в систему, залогинитися войти в систему, залогиниться отурым ачмакъ oturım açmaq oturum açmak
вийти з системи выйти из системы отурым къапатмакъ oturım qapatmaq oturum kapatmak
активний активный фааль faal etkin, faal, aktif
активувати активировать, активизировать фааллештирмек faalleştirmek aktifleştirmek
активація активация фааллештирме faalleştirme aktifleştirme, aktivasyon
сповіщати извещать, уведомлять хабердар этмек haberdar etmek haberdar etmek
перейти (за посиланням) перейти (по ссылке) бармакъ barmaq gitmek, varmak
шукати искать къыдырмакъ qıdırmaq aramak
відправити, надіслати отправить, послать ёлламакъ, йибермек yollamaq, yibermek yollamak, göndermek
відміна отмена лягъу lâğu iptal
відмінити отменить лягъу этмек lâğu etmek iptal etmek
повернути назад вернуть назад кери кетирмек keri ketirmek geri getirmek
реєстрація регистрация къайд qayd kayıt
реєструватися регистрироваться къайд олмакъ qayd olmaq kayıt olmak
зареєстрований зарегистрированный къайдлы qaydlı kayıtlı
незареєстрований незарегистрированный къайдсыз qaydsız kayıtsız
коректний, припустимий корректный, допустимый келишикли, уйгъун, рухсетли kelişikli, uyğun, ruhsetli geçerli
некоректний, неприпустимий некорректный, недопустимый келишиксиз, рухсетсиз kelişiksiz, ruhsetsiz geçersiz
налаштування настройки сазламалар sazlamalar ayarlar
налаштувати настраивать сазламакъ sazlamaq ayarlamak
перевіряти проверять тешкермек teşkermek kontrol etmek
розмір размер буюклик, ольчю büyüklik, ölçü boyut
безпека безопасность телюкесизлик telükesizlik güvenlik
файл файл файл fayl dosya
розширення расширение узанты uzantı uzantı
кодування кодировка кодлама kodlama
тип тип чешит, тюр çeşit, tür çeşit, tür
календар календарь такъвим taqvim takvim
дата дата тарих tarih tarih
спільний общий умумий umumiy genel
ствердження, схвалення утверждение, одобрение тасдыкъ tasdıq onay
ствердити, схвалити утвердить, одобрить тасдыкъламакъ tasdıqlamaq onaylamak
відновити восстановить янъыдан тиклемек, гъайрыдан тиклемек, янъыдын яратмакъ yañıdan tiklemek, ğayrıdan tiklemek, yañıdan yaratmaq yeniden yaratmak
скинути, повернути у початковий стан сбросить, обнулить, вернуть в начальное состояние сыфырламакъ sıfırlamaq sıfırlamak
оновити обновить янъартмакъ yañartmaq yenilmek
успішний успешный мувафакъиетли muvafaqiyetli başarılı
успішно успешно мувафакъиетнен muvafaqiyetnen başarıyla
попередження предупреждение тенби tenbi uyarı
задіяти, ввімкнути задействовать, включить ишлетмек işletmek uygulamak
вказувати, вести указать, ввести бельгилемек, кирсетмек belgilemek, kirsetmek belirtmek
видалити, прибрати удалить, убрать ёкъ этмек yoq etmek silmek
доступ доступ иришим irişim erişim
право (доступу, тощо) право (доступа и т.д.) етки, изин yetki, izin yetki, izin
статус, стан статус, состояние ал, статус al, status hal, durum
інструмент инструмент алет alet araç
внесок вклад иссе isse katkı
простір імен (у вікі) пространство имён (в вики) исим фезасы isim fezası alan adı (vikide)
поле поле сатыр, пенджере satır, pencere alan
поширенні питання (ЧаПи) частые вопросы (ЧаВо) сыкъ берильген суаллер (СБС) sıq berilgen sualler (SBS) sık sorulan sorular (SSS)
завантажити загрузить юклемек yüklemek yüklemek
додати, приєднати, прикріпити добавить, присоединить, приаттачить къошмакъ qoşmaq eklemek
прикріплення аттачмент къошулма qoşulma ek, eklenti
відмітити отметить, пометить ишаретлемек işaretlemek işaretlemek
знак, позначка знак, отметка ишарет işaret işaret, simge
символ (літера, цифра, знак) символ (буква, цифра, знак) ишарет, символ işaret, simvol karakter
заповнювати заполнять толдурмакъ toldurmaq doldurmak
збігатися совпадать эшлешмек eşleşmek eşleşmek
збіг (при пошуку) совпадение, зацепка (при поиске) илишки ilişki ilişki
пріоритет, вага приоритет, вес агъырлыкъ ağırlıq ağırlık
поштова скринька ящик (для писем) къуту qutu kutu
папка папка джузьдан cüzdan klasör
додатковий дополнительный иляве ilâve ek, ilave
зображення изображение ресим, сурет resim, suret resim
розширення назви файлу разрешение (графич. файла) чезинирлик çezinirlik çözünürlük
стаття статья макъале maqale makale, madde
повідомлення сообщение беянат beyanat mesaj
тема тема мевзу mevzu konu
заголовок заголовок серлева serleva başlık
автор автор муэллиф müellif yazar
текст текст метин metin metin
правило правило къаиде qaide kural
зміст содержание мундеридже münderice içerik
редагування правка, изменение, редактирование денъишиклик deñişiklik değişiklik
правити, редагувати изменять, редактировать денъиштирмек deñiştirmek değiştirmek
обговорення обсуждение музакере muzakere tartışma
пропозиція предложение теклиф teklif teklif
особистий личный шахсий şahsiy kişisel, şahsi, özel
цитата цитата алынма alınma alıntı
розділ раздел болюм bölüm bölüm
підрозділ подраздел алт болюм alt bölüm altbölüm
список список джедвель cedvel liste
таблиця таблица джедвель cedvel tablo
предперегляд предпросмотр бакъып чыкъув baqıp çıquv önizleme
роздрукувати распечатать бастырмакъ bastırmaq yazdırmak
коментар комментарий тефсир tefsir yorum
пояснення пояснение изаат izaat açıklama
опис описание тасвир, тариф tasvir, tarif, tarif, tasvir
голос (при голосуванні) голос (при голосовании) рей rey oy
голосувати голосовать рей бермек rey bermek oylamak
підсумок, результат итог, результат нетидже netice sonuç
жирний (шрифт) жирный (шрифт) къалын (язы) qalın (yazı) kalın (yazı)
підпис подпись имза imza imza