Puruşartha

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Puruşartha ye çaturartha - o İnduizmde kişi omürüniñ dört maqsadıdır.
Onlar:
1. dharma - ehlaq ve adillik,
2. artha - maddi abadanlıq,
3. kama - sevgi,
4. mokşa - azat etilmek oluv.