Jump to content

Murabba

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Murabba - aynı vezinde dört mısralı bentlernen ibaret olğan nazm şeklidir. İlk bentniñ dört mısrası bir-birinen qafiyeli, soñraki bentlerniñ soñ sırası ilk benti ile qafiyeli olur (aaaa – bbba...). soñ mısları er bentniñ soñunda aynı şekilde tekrar etilse, mütekerrir murabba sayılır; tek qafiye baqımından ilk bent ile beñzep kelse, müzdevic murabba adını alır. Murabbalar daa çoq dört ile sekiz bent arasında farqlı uzunlıqlarda yazılırlar. Bunıñ yanında sekiz bentten de yazılğan murabbalar bardır. Murabbalar farqlı mevzularda yazılır. Faqat diniy ve didaktik mevzular ile maqtav, manzum mektüp, mersiye ve başqa türlerde murabba nazm şekli daa çoq qullanılğandır.

Aşıq Ümerden bir misal:

Ey göñül insafa gel dünyaya baq ta ibret al
Bayına eyle nazar ednaya baq ta ibret al
Bal açup çıqsañ göge ahır yeriñ zir-i zemin
Hakiñ altında yatan mevtaya baq ta ibret al
Eşq-ı diden aqıdup hake dökersiñ haşre dek
Nalelerle zar ile qaddin bükersiñ haşre dek
İntihasın ara sen emek çekersiñ haşre dek
Mecnuna baq ğayret-i Leylâya baq ta ibret al
Afitabıñ sohbeti gör aqıbet ahşamlanur
Fani ömrüñ ile kim ol dahi hem tamamlanur
Bad-i sarsardan temevvücler verüp ahkamlanur
Hake bas ta ibret al deryaya baq ta ibret al
Quvvet-i bazuna dayanma deme güç bendedir
Kime ğarralıq nişanı olsa ilham andadır
Dasitan-ı dil olan kübrayı gör kim qandedir
Rüsteme baq ibret al hem Hamzaya baq ibret al
Ey Ümer eyle teselli kendiñi işmar ile
Yar ile ünsiyyet eyle eyleme ağyar ile
Rahına girme saqın kim söyleşir bedkâr ile
Gülşen içre bülbül-i şeydaya baq ta ibret al