Jump to content

Monarhiya

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Monarhiya ve ya mutlaqiyet - bir tek kişiniñ üküm sürgeni devlet qurumıdır. Bu kişige umumiy olaraq monarh deyler, ve o qıral, han, haqan, sultan, emir, çar, padişa, imperator kibi isimler alır. Monarhiyanıñ diger qurumlardan farqı üküm sürgen kişiniñ bu küçni ömrü boyunca qolunda tutması ve ölüminden soñ oğlu, qızı ve ya başqa bir soyuna miras olaraq bermesidir. Monarhiya sözü, yunanca μοναρχία (μόνος — tek bir, αρχων - ükümdar) sözünden kelir. Monarhiyada monarh cezalandırma ve afu etme aqqına saiptir. Onıñ aytqan lafları qanundır.