Monarhiya

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Monarhiya - bir tek kişiniñ üküm sürgeni devlet qurumıdır. Bu kişi (monarh), çar, qıral, padişa, imperator kibi isimler alır. Monarhiyanıñ diger qurumlardan farqı üküm sürgen kişiniñ bu küçni ömrü boyunca qolunda tutmasıdır. Monarhiya sözü, yunanca μοναρχία (μόνος — tek bir, αρχων - ükümdar) sözünden kelir. Monarhiyada baştaki kişi cezalandırma ve afu etme aqqına saiptir. Onıñ aytqan lafları qanundır.