Merkeziy İmtian Eyyeti (Lehistan)

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Jump to navigation Jump to search

Merkeziy İmtian Eyyeti, MİE (lehçe Centralna Komisja Egzaminacyjna, CKE) – Lehistandaki 8 bölge imtian eyyetiniñ işine reberlik etken, tışqı baa sisteması (yani gimnaziya imtianları, matura ve zenaat mektepleri imtianları) içün mesül olğan müessisedir. Merkeziy İmtian Eyyetiniñ esas vazifeleri ve iş tertibi maarif sisteması aqqındaki qanunda tasvirlengen. MİE-niñ işini maarif içün mesül nazir (şimdiki ükümette halq maarifi naziri) nezaret ete, o müessise Lehistanniñ parlamenti qabul etken mahsus qanunına binaen yaratılğan (lehçe Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty[1]).

Eyyet vazifeleri[deñiştir | kodunı deñiştir]

Merkeziy İmtian Eyyetiniñ esas vazifeleri:

 • tışqı imtianlar (lehçe egzaminy zewnętrzne, yani gimnaziya imtianları, zenaat imtianları ve matura) içün  materiallar azırlav (meselâ, imtian blankları, vazifeler);
 • imtian vazifelerine baa qoyma qaidelerini azırlav;
 • imtianlar aqqında malümatnameler (informatorlar) azırlav ve olarnı MİE saifesindeki Cemaat Malümatnamesinde (Biuletyn Informacji Publicznej) imtianlar aqqında malümatnı derc etüv;
 • imtian materiallarını basıp çıqaruv ve tarqatuv;
 • tışqı imtianlarnıñ neticelerini talil etüv;
 • er yıl sayın imtianlar neticeleri aqqında maarif içün mesül nazirge esabat berüv;
 • Bölge İmtian Eyyetleri (lehçe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) ile birlikte imtiancı rutbesine namzetler ve çalışqan imtiancılar içün materiallarnı azırlav;
 • Lehistandaki ve başqa memleketlerdeki imtian aluv müessiseleri ile çalışuv;
 • MİE saifesindeki Cemiyet Malümatnamesinde (Biuletyn Informacji Publicznej) er sene sayın:
  • tışqı imtianlar cedveli aqqında bildirüv;
  • imtian vaqtında talebeler qullana bilgen materiallar ve aletler haqqında bildirmeni derc etüv;
  • imtianlarnıñ mahsus tertipleri (mes. mektepten tış, sağlıq imkânları sıñırlanğan talebeler içün) aqqındaki bildirmeni derc etüv;
  • tışqı imtianlarnıñ tertibi aqqında resmiy bildirmeni derc etüv;

Eyyetniñ terkibi[deñiştir | kodunı deñiştir]

MİE müdiri (lehçe Dyrektor CKE) Merkeziy İmtian Eyyetiniñ reberidir.  Eyyet 8 bölükten ve  2 ayrı rutbeden ibarettir.

Bölükler[deñiştir | kodunı deñiştir]

 1. Gimnaziya talebeleri imtianları bölügi (Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów, WG)
 2. Maturalar bölügi (Wydział Matur, WM)
 3. Zenaat imtianları bölügi (Wydział Egzaminów Zawodowych, WZ)
 4. Tedqiq ve baa qoyma bölügi (Wydział Badań i Ewaluacji, WB)
 5. Muallimlerniñ ihtisasını yükseltüv bölügi (Wydział Programów Doskonalenia Nauczycieli i Promocji, WP)
 6. İqtisadiy-memuriy bölük (Wydział Ekonomiczno-Administracyjny, WE)
 7.  İnformatika işhanesi (Pracownia Informatyczna, PI)

Ayrı rutbeler[deñiştir | kodunı deñiştir]

 • Baş muasebeci
 • Uquqiy mesleatçı

Bağlantılar[deñiştir | kodunı deñiştir]

Menbalar[deñiştir | kodunı deñiştir]