Jump to content

Katakana

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Katakana (片仮名, カタカナ), Japonca yazmaq içün qullanılğan eca yazuvı. Kanji adı berilen Çince yazı qaraqterleriniñ bir parçasınıñ qullanılmasınen oluşqan. Daa çoq rahipler tarafından qullanılmaga başlandı. Japondaki til reformları ile yabancı kökenli kelimelerniñ yazımında qullanılmağa başlandı.

Katakana
a i u e o ヤ ya ユ yu ヨ yo
ka ki ku ke ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
sa şi su se so シャ şa シュ şu ショ şo
ta çi tsu te to チャ ça チュ çu チョ ço
na ni nu ne no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ha hi fu he ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
ma mi mu me mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ya yu yo
ra ri ru re ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
 wa  wi  we ヲ (w)o
n
ga gi gu ge go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
za ci zu ze zo ジャ ca ジュ cu ジョ co
da (ci) (zu) de do ヂャ (ca) ヂュ (cu) ヂョ (co)
ba bi bu be bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
pa pi pu pe po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Ayrıca sadeleştirme soñrası qullanımdan turğan ヰ=(w)i ve ヱ=(w)e diye eki arf daa tapılır.

tr:Katakana

Wikimedia Commons saytında
Katakana ile bağlı resimler bar.