Jump to content

Demokratiya

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Demokratiyadevlette akimiyetniñ yekâne qanuniy menbası olaraq halqnı tanığan siyasiy rejimdir. Halq devletni doğrudan-doğru (doğrudan demokratiya) ya da saylanğan temsilciler yardımınen (temsiliy demokratiya) idare ete bile.

Bazıda demokratiya sözüniñ manası serbestlikke ait olğan ğayeler ve esaslarnıñ toplamı olaraq tarif etile, çünki demokratiya — resmen berilgen serbestliktir. ABDniñ 16 prezidenti Eybrahem Linkolnnıñ aytqanına köre, demokratiya — «halq adından, halq küçleri vastasınen ve halq içün» idaredir.

Menbalar ve edebiyat

[deñiştir | kodunı deñiştir]
 • Л. П. Нагорна. Демократія // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 329. — 518 с. : іл. — ISBN 966-00-0405-2.
 • В. С. Лісовий. Демократія // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001­–2020. — 10 000 прим. — ISBN 944-02-3354-X.
 • Мустафін О. Влада майдану. Хто і навіщо винайшов демократію. К., 2016.
 • Лобер В. Демократия: от зарождения до современности. — М., 1991.
 • Нестерович В. Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблеми конституційної теорії та практики: Монографія / В. Ф. Нестерович. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. 736 с.
 • Нестерович В. Ф. Конституційно-правова модернізація органів державної влади у рамках утвердження демократії участі в Україні / В. Ф. Нестерович. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. № 1. С. 67-76.
 • Нестерович В. Ф. Принципи відкритості та прозорості у діяльності органів державної влади як важлива передумова для утвердження демократії участі / В. Ф. Нестерович. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 4. С. 67-78.
 • Салмин А. М. Современная демократия. — М., 1992.
 • Андерсон Р. Дискурсивне походження диктатури й демократії / Пер. з англ. // Універсум. — № 6-7 (117—120), 2003. — С. 8-20.
 • Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
 • Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
 • Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.
 • Шпоть О. С. Про витоки української нації. — Львів-Київ.: Благодійний фонд «Україна-Русь»; ПП «Коронатор», 2012. — 170 с.
 • Скрипнюк О. Верховенство права і демократія: концептуальні питання взаємозв'язку// Вісн. Акад. прав. наук Укра-їни. — 2008. — № 2(53). — С.13-23.
 • Колодій А., Копєйчиков В., Цвік М. Народовладдя як основа представницької демократії// Українське право. — 1995. — № 1(2). — С.14-23.
 • Сенчук В. В. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект// Держава і право. Юрид. і політ, науки. — 2009. — Вип. 44. — С. 110—117.
 • Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії// Право України. — 2001. — № 8. — С. 26-32.
 • Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика. — К., 2007. — 336 с.
 • Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв'язках// Право України. — 2004. — № 8. — С.8-12.
 • Шипілов Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави. — X.: ФІНН, 2009. — 216 с.
 • Народовладдя // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. — Т. 4 : Н — П. — С. 66. — ISBN 966-7492-04-4.
 • Демократія // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 2 : Д — Й. — С. 61. — ISBN 966-7492-00-8.
 • Демократія // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. — Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — Буенос-Айрес, 1958. — Т. 2 : Д — Є, кн. 3. — С. 318-319. — 1000 екз.
 • Форми демократії // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) та ін.. — 2017. — Т. 3 : Загальна теорія права. — С. 818. — ISBN 978-966-937-233-8.