Ammiak

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Jump to navigation Jump to search

Ammiak (NH3) - keskin boğucı qoqusı olğan tüssüz gaz.