Cenübiy Osetiya gimni

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Cenübiy Osetiya gimni

1995 ilinde Totraz Kokaev yazıdı, Felix Alborov besteledi.

Söz[deñiştir | kodunı deñiştir]

Osetçe sözleri
Latin elifbesi
Qırımtatarca Tercime

Уарзон Ирыстон! Дӕ номы кадӕн
Лӕууӕм цырагъау мах уырдыг,
Ды дӕ нӕ уарзты ӕнусон авдӕн,
Ды – нӕ цин ӕмӕ хъыг!
Фӕхӕрӕм мах дӕ зӕххӕй ард,
Дӕ ном дын исӕм бӕрзонд,
Удуӕлдай дын кӕнӕм лӕггад,
Дӕуӕн у нӕ цард нывонд!

Уӕ, Стыр Хуыцау! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Иры Уӕзӕгӕн Ды цардамонд ратт!

Уӕззау уыд дӕ ивгъуыд, Иры бӕстӕ,
Зылди дӕ фӕдыл сау фыдох,
Фӕлӕ-иу уӕддӕр дӕ фарны рӕстӕй
Кодтой дӕ зынтӕ рох.
Царды рухсмӕ ӕдзух цыдтӕ,
Фыдбонты нӕ саст дӕ ныфс,
Сӕрбӕрзонд алкӕддӕр уыдтӕ,
Ӕргомӕй размӕ цӕуыс!

Уӕ, Уастырджи! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Иры дзыллӕйӕн фӕндагамонд ратт!

Фыдӕлты ӕрдхӕрӕн, Иры Уӕзӕг!
Зӕрдӕйы тӕгтӕй дӕ нывӕзт,
Ацы дунейы нын масты уӕзӕй
Ма у дих ӕмӕ уӕрст,
Дугӕй дугмӕ нӕрӕд дӕ ном,
Бӕрзонддӕр кӕнӕд дӕ кад,
Дӕ ныфсӕй мах цӕрӕм ӕнгом,
Дӕ фӕрцы рухс у нӕ цард!

Уӕ, Бӕсты Фарн! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Нӕ уарзон Ирӕн Ды иу амонд ратт!

Ном ӕмӕ йын кад!

Uarzon Iryston! Dæ nomy kadæn
Læuuæm cyrahau max uyrdyg,
Dy dæ næ uarzty ænuson avdæn,
Dy — næ cin æmæ qyg!
Fæxæræm max dæ zæxxæj ard,
Dæ nom dyn isæm bærzond,
Uduældaj dyn kænæm læggad,
Dæuæn u næ card nyvond!

Uæ, Styr Xuycau! Dæ xorzæx, Dæ arfæ —
Iry Uæzægæn Dy cardamond ratt!

Uæzzau uyd dæ ivhuyd, Iry bæstæ,
Zyldi dæ fædyl sau fydox,
Fælæ-iu uæddær dæ farny ræstæj
Kodtoj dæ zyntæ rox.
Cardy ruxsmæ ædzux cydtæ,
Fydbonty næ sast dæ nyfs,
Særbærzond alkæddær uydtæ,
Ærgomæj razmæ cæuys!

Uæ, Uastyrdži! Dæ xorzæx, Dæ arfæ —
Iry dzyllæjæn fændagamond ratt!

Fydælty ærdxæræn, Iry Uæzæg!
Zærdæjy tægtæj dæ nyvæzt,
Acy dunejy nyn masty uæzæj
Ma u dix æmæ uærst,
Dugæj dugmæ næræd dæ nom,
Bærzonddær kænæd dæ kad,
Dæ nyfsæj max cæræm ængom,
Dæ færcy ruxs u næ card!

Uæ, Bæsty Farn! Dæ xorzæx, Dæ arfæ —
Næ uarzon Iræn Dy iu amond ratt!
Nom æmæ jyn kad!